Fakta om Tromsø

Tromsø Kommune
Kommuneskjold
Bybilde
Areal
2557 km2
Befolkning
64.782
Fylke
Troms
Internettside
http://www.tromso.kommune.no

Tromsø (nordsamisk: Romsa, kvensk: Tromssa) er en bykommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, og den 7. største i Norge. Byen regnes som landsdelens hovedstad, med universitet, Universitetssykehuset i Nord-Norge som største arbeidsplasser. Byen har siden 1800-tallet hatt tilnavnet «Nordens Paris». Tromsø hører til regionen Nord-Troms.

Historie

Ishavskatedralen

Arkeologiske funn viser bosetting 9 000 år tilbake. I jernalderen har det tydeligvis vært norrøne samfunn på sørvestsida av Kvaløya, mens samiske samfunn har holdt til inne i fjordene. Bosettingen på øya Tromsa (som muligens er den egentlige formen av ordet) går i alle fall tilbake til jernalderen.

Kirkested

I 1252 bygde Håkon Håkonsson kirke på Tromsøya, da verdens nordligste kirke, Ecclesia Sanctae Mariae de Trums juxta paganos[1] (Sankta Maria nær hedningene), for å markere at dette var norsk land. Denne kirken står det ingenting igjen av, men den har muligens vært en enkel stavkirke. En madonnafigur som nå står i Elverhøy kirke, har muligens prydet denne første kirken.

Kanskje fra samme tid stammer Skansen i Tromsø, en middelalderborg av torv og stein til beskyttelse mot karelernes og russernes herjinger.

Tromsø var utover i middelalderen og i nytida et lite kirkelig sentrum. På grunn av kirken har folk kommet roende fra et vidt distrikt fra havet og inn til grensa for å delta i gudstjeneste, noe som også betydde handel og muligens mindre noble aktiviteter. For å kunne overnatte, hadde folk satt opp kirkestuer nedenfor kirken på Prostneset.

Bygrunnleggelse

I 1789 ble det bergenske handelsmonopolet opphevet, og folk i Nord-Norge kunne handle med hvem de ville. Dette året ble også Tromsøs eldste hus, Tollbua på Skansen, bygd for å administrere skatter og avgifter fra den nye handelen. Byene Hammerfest og Vardø ble grunnlagt samme år. Man ville også ha en tredje by i Nord-Norge, men striden sto om hvor den skulle ligge. Kandidater var Gibostad på Senja samt Gausvik og øya Kjøtta ved Harstad. Valget falt til slutt på Tromsø, og byen fikk byprivilegier undertegnet av Christian VII i 1794. På dette tidspunktet bodde det ca. 80 mennesker i Tromsø.

Langsom vekst

Byen gikk trange tider i møte, fordi Norge ble viklet inn i Napoleonskrigene. I 1812 ble byen angrepet av engelske styrker, men i slaget ved Pølsehavna (nord for brua) satte den lille dansk-norske garnisonen seg så kraftig til motverge at engelskmennene ikke våget å gå inn i selve byen. Dermed ble et verdifullt kornlager på Skansen reddet. I disse vanskelige årene ble Pomorhandelen med Russland stadig viktigere.

Den første skuta gikk til ishavet i 1820, og fra 1850 var Tromsø Norges førende ishavsby, tidligere var det Hammerfest. Ishavsfangsten skulle få avgjørende betydning for byens vektst. Fiskehandelen gjorde imidlertid at veksten i Tromsø skjøt fart fra 1820 og utover, og etterhvert strakte byens handelsforbindelser seg helt fra Arkhangelsk til Sentral-Europa. Rundt 1860 går imidlertid byen inn i en nedgangstid.

Institusjoner etablerer seg

Byen ble bispesete i 1803, og Tromsø Seminarium (senere lærerskole, og nå Høgskolen i Tromsø) ble flyttet hit fra Trondenes i 1848. Tromsø Museum kom til i 1872. Besøkende på 1800-tallet ble ofte svært overrasket over dannelse, språkkunnskaper og kultur i Tromsø, og en gjestende tysker kalte byen Nordens Paris, mens Bjørnstjerne Bjørnson rapporterte til sin Karoline at "her er kun champagne og spektakkel".

Det historiske havneområdet i Tromø sentrum

Ekspedisjoner til Arktis

Ishavsfangsten, som foregikk i et område fra Karahavet øst for Novaja Zemlja til Davisstredet vest for Grønland gjorde imidlertid at tromsøværingene hadde god greie på og lang erfaring med ekstreme forhold. Dermed var mannskap fra Tromsø og distriktet rundt verdifulle for ekspedisjoner til Arktis. Roald Amundsen, Umberto Nobile og Fridtjof Nansen var hyppige gjester i Tromsø. Verdens søkelys ble spesielt rettet mot byen i årene 1926 og 1928 i forbindelse med Nobiles og Amundsens ekspedisjoner til Nordpolen.

Andre verdenskrig

I 1940 var Tromsø det frie Norges hovedstad i tre uker mens Oslo og Sør-Norge var okkupert. Kong Haakon og regjeringen forlot imidlertid Tromsø med krysseren «Devonshire» 7. juni 1940. Slagskipet «Tirpitz» ble senket i Håkøybotn utenfor Tromsø 12. november 1944. Ellers unngikk byen helt dramatiske krigshandlinger, men byen var full av flyktninger fra Finnmark mot slutten av krigen.

Etterkrigstid

I tida etter 2. verdenskrig ble Tromsø en nedslitt by. Siden byen var intakt, ble materialer og penger satt inn andre steder i landsdelen. Fra 1960-tallet skulle veksten imidlertid skyte voldsom fart. I 1964 ble Tromsø slått sammen med nabokommunene Tromsøysund, Hillesøy og Ullsfjord, og fikk da sin nåværende utstrekning. På dette tidspunktet hadde kommunen ca 32 000 innbyggere. Innbyggertallet ligger våren 2006 på nær 64 000. Byen har dermed hatt den sterkeste veksten blant norske bykommuner de siste tiårene.

Flyplassen i Tromsø ble åpnet i 1964. Byens universitet ble vedtatt opprettet i 1968 og åpnet i 1972. Polarmiljøsenteret ble åpnet i 1998. I november 2005 åpnet nybygget til Hålogaland Teater.

"Nordens Paris"

Tilnavnet «Nordens Paris» har sin opprinnelse fra tida rundt 1840. Jentene fra Tromsø gikk kledd som parisiske sypiker het det da. En tysk turist, G. Hartung, skrev i en reiseskildring: «Stokholm gjelder for Nordens Paris. Skal det beboende høje Norden ogsaa have et, kan det kun være Tromsø.»[2] Siden Paris på dette tidspunkt var verdens sentrum, var det svært vanlig å sammenligne enhver by det var noe med, med Paris. En annen årsak var at svært mye av pengestrømmen fra fiskeriene i nord konsentrerte seg i Tromsø, noe som førte til økonomisk vekst og høyt privat forbruk og det ble ikke uvanlig å importere f.eks. moteklær direkte fra Kontinentet istedet for gjennom handelshusene i Oslo.

Geografi

Hurtigruteskipet Kong Harald for sørgående under Tromsøsundbrua.

Tromsø har sjøgrense mot Lenvik i sør-vest og landegrense mot Balsfjord i sør, Storfjord i sørøst, Lyngen i øst og Karlsøy i nord-øst.

Tromsø er Norges tredje største bykommune etter areal (2 557 km²).

Byens sentrum ligger på sørøstsida av Tromsøya, en grønn og lav øy på 21km2. Høyeste punkt på Tromsøya er Varden, 159 m.o.h, nord på øya. Midt oppe på øya ligger sjøen Prestvannet, som ble demmet opp i 1867. Bebyggelsen dekker store deler av øya, men det er skogområder langs høydedraget som strekker seg i nord-sørretning.

Mot vest er Kvaløya forbundet med Tromsøya med den 1220 meter lange Sandnessundbrua, på Kvaløya ligger bydelene: Kvaløysletta som ligger umiddelbart over brua, Storelva, Kaldfjorden og Håkøybotn Øst for Tromsøya ligger fastlandet, som er forbundet med Tromsøya med den 1016 meter lange Tromsøbrua. Bydelene på fastlandet heter Tromsdalen, Tomasjord og Kroken.

Kvaløya, Norges femte største øy, ligger i sin helhet innenfor kommunegrensa. Denne øya har fjell som når over 1000 meters høyde.

I tillegg til Kvaløya ligger deler av Ringvassøya, Norges sjette største øy, innenfor Tromsø. Også deler av Rebbenesøya tilhører Tromsø. Ellers har Tromsø et stort antall mindre øyer, og blant dem har Sommarøy, Hillesøy, Vengsøy og Håkøya en vesentlig bebyggelse. Mot nordvest i kommunen ligger en forreven skjærgård med svært spredt bebyggelse, eksempelvis har Sandøy tre innbyggere og Musvær to.

Sommarøy/Hillesøy lengst sørvest i kommunen, danner et fiskevær på ca. 300 innbyggere, og innenfor der ligger jordbruksbygda Brensholmen med ca. 300 innbyggere. Herfra kan man ta ferge over til Senja. Ersfjordbotn, Tromvik og Kvaløyvågen er andre større bosettinger på Kvaløya. Kaldfjord og Eidkjosen er bygder som er i ferd med å slukes opp av byens vekst utover Kvaløya. Øya Gåsvær nordvest i kommunen har ingen fast bosetting, men har et lite kapell som er i bruk under kirkehelger om sommeren.

Av ubebodde øyer kan nevnes Angstauren og Auvær.

Halvøya som fastlandsbydelene i Tromsø ligger på har det samiske navnet Stuoranjarga. Sør for byområdet ligger Ramfjordnes og den korte fjorden Ramfjorden, samt bygda Andersdal. Nord for byområdet ligger bygdene Tønsvik, Vågnes og Skittenelv. Det høyeste fjellet på halvøya er Hamperokken (1404 moh). Stuoranjarga avgrenses i øst av Ullsfjorden. Langs vestsiden av Ullsfjord ligger bygdene Oldervik, Breivikeidet og Sjursnes. Øst for fjorden ligger Lyngenhalvøya med bygdene Lakselvbukt, Olderbakken og Jøvik. På grensen mellom Tromsø og Lyngen kommune ligger Lyngsalpan og Troms' høyeste fjell, Jiehkkevárri (1833 m.o.h). Den nord-østlige delen av Malangshalvøya, i området rundt Vikran, ligger i Tromsø kommune.

Kommunikasjon

Polarmuseet

Tromsø er endepunkt for Europavei 8, som går fra Helsingfors via Kilpisjärvi, Skibotn og Nordkjosbotn. Ved Nordkjosbotn, 70 kilometer fra Tromsø, løper E8 sammen med Europavei 6. Riksvei 858 går fra Kvaløysletta vest for Tromsø sentrum via ferge Larseng-Vikran til Storsteinnes i Balsfjord. Ved Tømmernes sør for Storsteinnes krysser denne E6. Riksvei 91 går fra Fagernes, 20 kilometer sør for Tromsø langs E8 til Breivikeidet. Herfra går det riksveiferge til Svensby i Lyngen kommune. Fra Lyngseidet går det så ferge til Olderdalen på Europavei 6. Riksvei 863 går til Hansnes i Karlsøy kommune.

Nord-Norgebanen er ikke utbygd til Tromsø. I 1872 ble den første jernbanekomiteen oppretta. Tromsø Jernbanestasjon (3,48 m.o.h) er et utested med jernbanetema, men har foreløpig ingen togavganger.

Tromsøs flyplass på Langnes, som nå offisielt heter Tromsø lufthavn, er Norges femte største flyplass med ca. 1,4 millioner passasjerer i året. Herfra går det direktefly 12 ganger i døgnet til Oslo og også til Evenes (Harstad-Narvik), Alta, Kirkenes, Bodø og Trondheim, Murmansk og Arkhangelsk, Svalbard, og til Kiruna og Luleå. I tillegg går det mindre fly til en lang rekke småflyplasser i Nord-Norge. Norwegian, SAS Braathens, Widerøe, Coast Air, Barents Airlink og Arkhangelsk Airlines har ruteflyvinger til og fra Tromsø.

Hurtigruten har daglige anløp av Tromsø, og Hurtigrutens grunnlegger, Richard With, var fra Tromsø. Nord-Norgebussen går både sørøver til Narvik og nordover til Alta. Hurtigbåter sørger for rask forbindelse til Harstad, Finnsnes og Skjervøy. Fra Breivikeidet går det bilferge til Svensby i Lyngen kommune. I tillegg er det i sommerhalvåret bilferge fra Brensholmen på Kvaløya til Botnhamn i Lenvik på Senja. Innad i kommunen går det bilferge fra Larseng på Kvaløya til Vikran på Malangshalvøya. Videre går det ferge fra Belvik på Kvaløya til Vengsøy. Tromsøs deler av Rebbenesøy og Reinøy nås via fergeforbindelser i Karlsøy kommune, henholdsvis Mikkelvik–Bromnes og Hansnes–Stakkvik.

Tromsøs busser preges av Tromsbuss, som har konsesjon for kollektivtrafikk i kommunene Tromsø, Karlsøy og delvis Balsfjord. I tillegg har TIRB en del distriktsruter til og fra byen.

Severdigheter

Tromsø sentrum er den største samlingen av historiske trehus nord for Trondheim, og har mange maleriske partier med hus i empire og sveitserstil, godt iblandet mer moderne arkitektur.

Kilde(r): no.wikipedia.org

Kommentarer

 1. #51 Innlegg fra suba me

  k6sQ47 I?аАТ’аЂа†ll right away seize your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you ave any? Kindly permit me know so that I could subscribe. Thanks.

 2. #50 Innlegg fra suba me

  i4nhob I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 3. #49 Innlegg fra suba suba

  Wq1ojI This unique blog is definitely awesome and also informative. I have picked helluva useful advices out of this blog. I ad love to return again and again. Cheers!

 4. #48 Innlegg fra check this out

  PwSXeJ Very nice write-up. I absolutely love this website. Thanks!

 5. #47 Innlegg fra suba buba

  uIhw2j pretty beneficial stuff, overall I imagine this is worthy of a bookmark, thanks

 6. #46 Innlegg fra fake view

  9fD6Zo Im thankful for the blog post.Really thank you! Much obliged.

 7. #45 Innlegg fra pron best

  mhyyTw Major thankies for the article post.Thanks Again. Will read on

 8. #44 Innlegg fra pron best

  lcnW45 Wohh precisely what I was looking for, thanks for putting up.

 9. #43 Innlegg fra Anonym

 10. #42 Innlegg fra suba me

  qq7XXd Thanks for every other great post. The place else may anyone get that kind of information in such an ideal way of writing? I ave a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.

 11. #41 Innlegg fra lucy ann

  2KDSNF It as hard to find experienced people in this particular subject, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 12. #40 Innlegg fra jeremy abrams

  qpOSB9 Very good info. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon). I have saved it for later!

 13. #39 Innlegg fra free pron

  NkHqzi Thanks so much for the blog.Really thank you! Really Great.

 14. #38 Innlegg fra more

  v8hP7l Muchos Gracias for your blog.Much thanks again. Want more.

 15. #37 Innlegg fra Home Page

  DRhg7z I think this is a real great blog.Thanks Again.

 16. #36 Innlegg fra Anonym

  Ha mye mer fakta

 17. #35 Innlegg fra Anonym

  Ha mye mer fakta

 18. #34 Innlegg fra Ovis

 19. #33 Innlegg fra Ovis

 20. #32 Innlegg fra Ovis

 21. #31 Innlegg fra suba hentai

  e9u9dk standards. Search for to strive this inside just a bar or membership.

 22. #30 Innlegg fra huba suba

  WKRLIs Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Awesome.

 23. #29 Innlegg fra free pron online

  eElEId wow, awesome blog article.Really thank you! Keep writing.

 24. #28 Innlegg fra huba buba

  BfEsFa This is very interesting, You are an overly professional blogger.

 25. #27 Innlegg fra funny videos

  nxpnMF Very informative article.Thanks Again. Really Cool.

 26. #26 Innlegg fra fuck your mom

  wwHxv3 I value the blog.Much thanks again. Great. ventolin

 27. #25 Innlegg fra fuck your mom

  I really liked your blog post.Really thank you! Really Cool.

 28. #24 Innlegg fra fiverr editor

  c9C4Qb Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 29. #23 Innlegg fra cocoservice on fiverr

  skLCBg Wow! Thank you! I always needed to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my blog?

 30. #22 Innlegg fra zBtqbXuUZ

  hK2Dgc

 31. #21 Innlegg fra BGsNwllgxtFvtSwr

  dTmtKZ

 32. #20 Innlegg fra crorkservice seo

  XSiBbe Tiffany Jewelry Secure Document Storage Advantages | West Coast Archives

 33. #19 Innlegg fra crork fiverr

  CBWRbw Muchos Gracias for your blog post.Much thanks again. Really Great.

 34. #18 Innlegg fra backlinks

  G6w24w Wow! Thank you! I continually wanted to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my site?

 35. #17 Innlegg fra fiverr seo

  IgJX6A I value the article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 36. #16 Innlegg fra crork backlinks

  Z7vFP5 This is a topic that as close to my heart Thank you! Where are your contact details though?

 37. #15 Innlegg fra click

  nd1HyK Looking forward to reading more. Great blog.Thanks Again. Cool.

 38. #14 Innlegg fra michael crork

  efvxNx Very neat blog post.Much thanks again. Want more.

 39. #13 Innlegg fra matt crorkzz

  3GPgLA I truly appreciate this article post.Thanks Again. Cool.

 40. #12 Innlegg fra seo service

  N2v9lp Thank you ever so for you blog post.Really looking forward to read more. Great.

 41. #11 Innlegg fra crorkzz mattz

  A3B4LF Great post can make continuous improvement, thanks reveal, the actual build up associated with understanding would be to maintain understanding, interest is actually the start of prosperity.

 42. #10 Innlegg fra crorkservice fiverr

  lwpHN8 excellent submit, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not realize this. You must proceed your writing. I'm sure, you've a great readers' base already!

 43. #9 Innlegg fra crork mattew

  hQlG9c This website is really a walk-by way of for the entire information you wanted about this and didn't know who to ask. Glimpse right here, and you'll definitely discover it.

 44. #8 Innlegg fra baxz crorkzz

  Lbtiz8 You must participate in a contest for probably the greatest blogs on the web. I'll suggest this website!

 45. #7 Innlegg fra cheap backlinks

  6GRJWN I really enjoy the article post.Much thanks again. Awesome.

 46. #6 Innlegg fra cheap backlinks

  MKR1bP Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Want more.

 47. #5 Innlegg fra Tonje

  Trmsø er drl av norge

 48. #4 Innlegg fra Anonym

  Dette her var nesten hele hjemme leksa mi!

 49. #3 Innlegg fra Anonym

 50. #2 Innlegg fra jens

  :)

 51. #1 Innlegg fra jens

  veldig bra jeg fikke gjort mye på skoleoppgaven fra dette