Hoteller i Moss

Moss Hotel AS

Postadresse
Dronningensgate 21 1530 Moss
Besøksadresse
Dronningensgate 21 1530 Moss
Telefon
69202400
Fax
69202400
Epost
post@moss-hotel.no
Hjemmeside
http://www.moss-hotel.no
Kart
Kartoppslag hos Gulesider

Moss Hotel har vært overnattingssted i mer enn 200 år.

Man vet ikke helt nøyaktig når det første herberget startet sin virksomhet på hjørnet av Enggaden (Dronningensgate) og Kirkegaten, men man kan spore virksomheter tilbake til 1792.

Gjennom flere år og forskjellige "tracteurer" herbergere ble Herbergergården solgt til Severin August Bjurstedt for 6000 spesidaler i 1850. Bygningen fikk da navnet Germania Hotel. I 1858 brøt det ut storbrann i Moss, og 52 gårder i strøket Kirkegate/Storgaten brant ned. Kirken, Rådhuset og Germania Hotel gikk med i brannen. Gjenoppbyggingen startet umiddelbart. Det ble sendt ut en kongelig kunngjøring om at taksten og mursten kunne innføres tollfritt fra utlandet til Christiania og Moss inntill utgangen av året 1859. Germania Hotel ble derfor bygget av rød teglsten.

I 1874 solgte Bjurstedt hotellet til et interesseselskap som bestod av 20 personer fra Moss. Hotellet fikk da navnet Moss Hotel. I 1892 ble det bygget et tilbygg som rommet en stor teatersal. 13 år senere i 1905 Var Moss Hotel valglokale for folkeavstemmingen om den norsk-svenske unionsoppløsningen.

M. Goritzen overtok Moss Hotel i 1907. Goritzen reklamerte med nyoppusset hotell og at elektriske lys var i ferd ned å bli innstallert. Moss by fikk sin tredje Kino - Scala i Moss Hotel, kinoen ble drevet frem til 1927.

K. O. Heian kjøpte hotellet i 1934, Heian var en driftig og dyktig hotellmann, under hans ledelse ble Moss Hotel byens storstue, her foregikk arrangementer av alle slag. Moss Hotel innviet i 1936 sin nye restaurant, Bodegaen, hotellets hage ble åpnet for gjestene i sommersesongen, I teatersalen ble det spilt revyer, opera, skuespill og konserter.

Tyske soldater okkuperte hotellet i 1940 og etter krigen måtte man igjen i gang med restaurering og ombygging. De tyske okkupasjonsstyrkene hadde påført hotellet betydelige ødeleggelser.

William Oslen og Hroar Dege kjøpte hotellet i 1969 og hotellet byttet navn til Hotel Prins Christin Fredrik.

Hotellet fikk imidlertid tilbake sitt gamle navn syv år senere da Egil Hesland A/S kjøpte hotellet i 1976. Det gamle tradisjonsrike hotellet lever videre, men tidene forandrer seg, den vakre haven er i dag borte og de gamle kinosalene og teateret blir i dag benyttet til annen virksomhet.

Gjennom tidene har Moss Hotel vært et sted med sjel og atmosfære.

Dagens ledelse har en intensjon og et ønske om at dette må bevares.