Hoteller i Halden

Park Hotel Halden

Besøksadresse
Marcus Thranesgt. 30 1776 Halden
Telefon
69211500
Fax
69211501
Epost
info@park-hotel.no
Hjemmeside
http://www.park-hotel.no/
Kart
Kartoppslag hos Gulesider

Park Hotel Halden er et hotell med historie, selv om hotelldriften slik vi kjenner den i dag ikke startet før på 60-tallet.

Stedet het tidligere Hola, og noe av bebyggelsen fra hundre år tilbake er fortsatt inntakt som en del av hotellet. Nåværende Hola ble bygget av kjøpmann Ole Rasch i midten av forrige århundre. I 1889 overtok den geskjeftige Christian Anker stedet.

Hans datter, senere overhoffmesterinne Borghild Anker, flyttet inn her da hun i 1896 giftet seg med disponent Gottfred Rasch. Park Hotel Halden har altså ikke bare et hotell å bygge på, men også en historie.

Park Hotel Halden ble bygget tidlig på 60-tallet og har senere blitt utvidet etappevis. Den siste utbyggingen sto ferdig mai 1999.