Hoteller i Hønefoss

Klækken Hotell

Postadresse
Hadelandsveien 386 3514 HØNEFOSS
Besøksadresse
Hadelandsveien 386 3514 HØNEFOSS
Telefon
32 14 00 00
Epost
salg@klaekken.no
Hjemmeside
http://www.klaekken.no/
Kart
Kartoppslag hos Gulesider

Klækken Hotell's historie er lang og spennende å strekker seg helt tilbake til 1346, hvor Klækken på den tiden var en av Ringerikes storgårder. Klækken har vært benyttet til Sparebank, Amtskole og i 1833 fikk stedet gjestegiveribevilling. Fra 1928 har hotellet vært drevet som et populært turisthotell. Under krigen ble stedet skutt i brann, bygget opp igjen for deretter å bli beslaglagt av tyskerne og benyttet som fødehjem. Først i 1945 kunne Klækken gjenåpnes som hotell. I 1969 overtok Ruth og Finn Carlsen hotellet, og utviklet det til å bli et av landets første kurs- og konferansehoteller. I dag er det deres sønn Finn-Ove Carlsen og hans kone, Else Karine som både eier og drifter Klækken Hotell.